Det skälls mycket på äldrevården. Larmrapporterna avlöser varandra om uppvärmd mat i folieformar, om stressad personal och om äldre som blir gravt undersysselsatta. Pressen förmedlar en bild av äldrevården som förvaring utan omtanke.

Den bilden bygger på en verklighet som många journalister och anhöriga möter. Men äldrevården kan också vara aktiv och livsbejakande. Tre Stiftelser i Göteborg är ett strålande exempel på det. Här bedrivs en vård och omsorg av äldre och funktionshindrade som väcker allt mer nationell och internationell uppmärksamhet. De äldre äter gott, trivs och stimuleras av verksamheter som utgår från deras egna förutsättningar. Personalen är engagerad, hinner med och arbetar utifrån en gemensam, positiv värdegrund. Denna fokuserar på individens förutsättningar, behov och önskemål.

Verksamheten på Tre Stiftelser inriktas på det friska hos de äldre. De deltar i aktiviteter som de har lust till och deras integritet sätts aldrig ifråga. De äldre och funktionshindrade fortsätter att vara de individer de alltid varit. De behåller en tro på livet som meningsfullt och värt att satsa på.

Boken "Lust till livet" beskriver både den grundläggande värdegrunden och den praktiska vardagen på Tre Stiftelsers äldrebonde. Den är tänkt som en idé- och inspirationsbok för alla som arbetar inom äldreomsorgen.


Redaktion: Monica Berglund, Linda Martinsson, Pia Thulin
TRE STIFTELSER samt Gunnel Carlson och Gösta Arvidsson.
Foto: Tomas Yeh. Produktion: Bokbolaget AB, Malmö
Format 230 x 250 mm, 196 sidor

Beställs från:
Tre Stiftelser 031 - 70 42 603
asa.wejrot@trestiftelser.se
www.trestiftelser.se

Pris: 300 kr + moms och frakt

Provläs